Begeleiding

avo vakkenBegeleiding bij Sport en Bewegen Hilversum

Elke klas heeft een mentor. De mentor is je contactpersoon en zal samen met jou een traject in gaan waarbij het behalen van een diploma het doel is.

Je hebt elke week contact met je mentor in het mentoruur en je huiswerk begeleidings uur. Verder zal je mentor regelmatig een persoonlijk gesprek met je hebben over je functioneren.

Naast de persoonlijke mentor begeleiding is er een loopbaan Expertise Centrum. Daar kun je verdere begeleiding rond je studie verwachten:

Hulp bij studieproblemen;

Is deze opleiding wel geschikt voor mij? Is dit nu echt wat ik wil? Is de lesstof te moeilijk? Als student kun je met je vragen terecht bij het Loopbaan Expertise Centrum (LEC). Samen met een loopbaanadviseur kijk je naar wat er voor jou mogelijk is.

Het LEC geeft ook trainingen. Bijvoorbeeld om faalangst aan te pakken of om je sociale vaardigheden te verbeteren.

Als je niet lekker in je vel zit of je hebt een steuntje in de rug nodig, dan kun je ook een gesprek aanvragen bij de schoolmaatschappelijk werker of een GOAL! Coach.
Hulp bij dyslexie

In het dyslexieprotocol van het ROC van Amsterdam kun je lezen hoe we op school omgaan met studenten met dyslexie. Er staat in wat de rechten en plichten zijn van de studenten en van de school en welke faciliteiten en begeleiding de school biedt.

Hulp bij geldproblemen

Heb je een gat in je hand? Groeien de schulden je boven het hoofd? Hoe kun je het best met geld omgaan? Op elke opleidingslocatie zijn er spreekuren waar je met deze vragen kunt aankloppen.Afdrukken E-mailadres